KẾ HOẠCH

 1. Tải Kế hoạch tháng 11-17

 2. Tải Kế hoạch tháng 10-17 

 3. Tải Kế hoạch tháng 9-17

 4. Tải Kế hoạch tháng 8-17

 5. Tải Kế hoạch học kì I 17-18

 6. Tải Kế hoạch năm học 17-18

 7. Kế hoạch tháng 11-2015

 8. Kế hoạch tháng 10-2015

 9. Kế hoạch tháng 9-2015

 10. Kế hoạch tháng 8-2015

 11. Kế hoạch năm học 2015-2016

 12. Kế hoạch tháng 04-2015

 13. Kế hoạch tháng 03-2015

 14. Kế hoạch tháng 02-2015

 15. Kế hoạch tháng 01-2015

 16. Kế hoạch học kì II năm học 2014-2015

 17. Kế hoạch tháng 12-2014

 18. Kế hoạch tháng 11-2014

 19. Kế hoạch thanh 10-2014 

 20. Kế hoạch tháng 9-2014

 21. Kế hoạch tháng 8-2014

 22. Kế hoạch năm học 2014-2015 

 23. Kế hoạch tháng 7-2014

 24. Kế hoạch tháng 6-2014

 25. Kế hoạch tháng 5-2014

 26. Kế hoạch tháng 4-2014

 27. Kế hoạch tháng 3-2014

 28. KH cải cách hành chánh 2013 trường TH TTr Thạnh Phú 

 29. Kế hoạch học kì II

 30. Kế hoạch tháng 02-2014

 31.   Kế hoạch tháng 01-2014  

 32.  Sơ kết HKI 2013-2014 

 33. Kế hoạch tháng 12-2013 

 34. Kế hoạch tháng 11-2013

 35. Kế hoạch tháng 10-2013

 36.   Kế hoạch tháng 9-2013  

 37.   Kế hoạch tháng 8-2013  

 38. Kế hoạch năm học 2013-2014

 39. Kế hoạch tháng 05-2013

 40. Kế hoạch tháng 04-2013

 41. KẾ HOẠCH THÁNG 03-2013.doc

 42. Kế hoạch chuyên môn tháng 02-2013

 43. Kế hoạch tháng 02-2013 

 44. Kế hoạch học kỳ II -năm học 2012 - 2013

 45. Kế hoạch tháng 01-2013 

 46. KeHoachThang12-12-2013

 47. KeHoachThang11-12-2013

 48. KeHoachThang10-12-2013

 49. KeHoachThang9-12-2013

 50. KeHoachThang8-12-2013