HÌNH ẢNH & VIDEO NGÀY NGVN 20/11

[KHAI GIẢNG]  [NGVN 20/11]  [QTPN 8/3]  [BẾ GIẢNG]  [HỘI HỌP]  [KHÁC]

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2013-2014

Tải về máy tính (Lưu ý: Khi tải về đổi đuôi thành .rar rồi giải nén ra)