HÌNH ẢNH & VIDEO NGÀY KHAI GIẢNG

[KHAI GIẢNG]  [NGVN 20/11]  [QTPN 8/3]  [BẾ GIẢNG]  [HỘI HỌP]  [KHÁC]

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014

Tải về máy tính (Lưu ý: Khi tải về đổi đuôi thành .rar rồi giải nén ra)

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013

Tải về máy tính (Lưu ý: Khi tải về đổi đuôi thành .rar rồi giải nén ra)